Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh

Vĩnh Ngọc là một xã của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:9,29 km2
Dân số:12.622 người
Mật độ:1.358 người/km2
Dân tộc:Kinh
Mã hành chính:00502

Địa giới hành chính

Địa giới hành chính:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh
Bản đồ vị trí địa lý xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh

Bản đồ xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái