Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc

Mường Khến từng là một thị trấn của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vị trí Thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ Thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ giao thông Thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ giao thông Thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc. (Open Street Map)

Thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Mường Khến (cũ), huyện Tân Lạc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái