Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc

Bắc Sơn từng là một xã của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vị trí xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ giao thông xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ giao thông xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc. (Open Street Map)

Xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vệ tinh xã Bắc Sơn (cũ), huyện Tân Lạc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái