Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc

Địch Giáo từng là một xã của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vị trí xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ giao thông xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ giao thông xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc. (Open Street Map)

Xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vệ tinh xã Địch Giáo (cũ), huyện Tân Lạc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái