Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc

Trung Hòa từng là một xã của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vị trí xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ giao thông xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ giao thông xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc. (Open Street Map)

Xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vệ tinh xã Trung Hòa (cũ), huyện Tân Lạc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái