Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc

Ngòi Hoa từng là một xã của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vị trí xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc

Bản đồ giao thông xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ giao thông xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc. (Open Street Map)

Xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc
Bản đồ vệ tinh xã Ngòi Hoa (cũ), huyện Tân Lạc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái