Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương

Thanh Nê từng là một thị trấn của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vị trí Thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ Thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ giao thông Thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ giao thông Thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương. (Open Street Map)

Thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Thanh Nê (cũ), huyện Kiến Xương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái