Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương

Vũ Sơn từng là một xã của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vị trí xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ giao thông xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ giao thông xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương. (Open Street Map)

Xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vệ tinh xã Vũ Sơn (cũ), huyện Kiến Xương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái