Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương

Quyết Tiến từng là một xã của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vị trí xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ giao thông xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ giao thông xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương. (Open Street Map)

Xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vệ tinh xã Quyết Tiến (cũ), huyện Kiến Xương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái