Thông tin tổng quan và Bản đồ xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương

An Bồi từng là một xã của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vị trí xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ giao thông xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ giao thông xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương. (Open Street Map)

Xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vệ tinh xã An Bồi (cũ), huyện Kiến Xương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái