Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng

Bạch Đằng từng là một xã của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vị trí xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ giao thông xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ giao thông xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng. (Open Street Map)

Xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vệ tinh xã Bạch Đằng (cũ), huyện Đông Hưng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái