Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng

Đồng Phú từng là một xã của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vị trí xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ giao thông xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ giao thông xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng. (Open Street Map)

Xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Phú (cũ), huyện Đông Hưng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái