Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng

Đông Hà từng là một xã của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vị trí xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ giao thông xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ giao thông xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng. (Open Street Map)

Xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vệ tinh xã Đông Hà (cũ), huyện Đông Hưng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái