Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng

Hoa Nam từng là một xã của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vị trí xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ giao thông xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ giao thông xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng. (Open Street Map)

Xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vệ tinh xã Hoa Nam (cũ), huyện Đông Hưng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái