Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng

Hoa Lư từng là một xã của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vị trí xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ giao thông xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ giao thông xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng. (Open Street Map)

Xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vệ tinh xã Hoa Lư (cũ), huyện Đông Hưng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái