Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng

Hồng Châu từng là một xã của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vị trí xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng

Bản đồ giao thông xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ giao thông xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng. (Open Street Map)

Xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Châu (cũ), huyện Đông Hưng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái