Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn

Bình Chân từng là một xã của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vị trí xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ giao thông xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ giao thông xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn. (Open Street Map)

Xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Bình Chân (cũ), huyện Lạc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái