Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn

Phú Lương từng là một xã của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vị trí xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ giao thông xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ giao thông xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn. (Open Street Map)

Xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Phú Lương (cũ), huyện Lạc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái