Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn

Yên Nghiệp là một xã của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn
Bản đồ vị trí xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn

Bản đồ xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn

Bản đồ giao thông xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn
Bản đồ giao thông xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn. (Open Street Map)

Xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái