Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn

Liên Vũ từng là một xã của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vị trí xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ giao thông xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ giao thông xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn. (Open Street Map)

Xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Liên Vũ (cũ), huyện Lạc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái