Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn

Chí Thiện từng là một xã của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vị trí xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ giao thông xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ giao thông xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn. (Open Street Map)

Xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Chí Thiện (cũ), huyện Lạc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái