Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn

Vũ Lâm từng là một xã của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vị trí xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn

Bản đồ giao thông xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ giao thông xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn. (Open Street Map)

Xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Vũ Lâm (cũ), huyện Lạc Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái