Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy

Cố Nghĩa từng là một xã của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ vị trí xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy

Bản đồ xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy

Bản đồ giao thông xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ giao thông xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy. (Open Street Map)

Xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ vệ tinh xã Cố Nghĩa (cũ), huyện Lạc Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái