Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy

Thanh Nông từng là một xã của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ vị trí xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy

Bản đồ xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy

Bản đồ giao thông xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ giao thông xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy. (Open Street Map)

Xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Nông (cũ), huyện Lạc Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái