Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy

Phú Lão từng là một xã của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ vị trí xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy

Bản đồ xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy

Bản đồ giao thông xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ giao thông xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy. (Open Street Map)

Xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ vệ tinh xã Phú Lão (cũ), huyện Lạc Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái