Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy

Đồng Môn từng là một xã của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ vị trí xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy

Bản đồ xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy

Bản đồ giao thông xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ giao thông xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy. (Open Street Map)

Xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy
Bản đồ vệ tinh xã Đồng Môn (cũ), huyện Lạc Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái