Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

Hưng Thi là một xã của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:39,63 km²
Dân số:3160 người (1999)
Mật độ:81 người/km² (1999)
Dân tộc:Mường, Kinh
Mã hành chính:05404

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy
Bản đồ vị trí xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

Bản đồ xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

Bản đồ giao thông xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy
Bản đồ giao thông xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy. (Open Street Map)

Xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy
Bản đồ vệ tinh xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái