Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân

Đa Lộc là một xã của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:49.52 km²
Dân số:4094 người (1999)
Mật độ:83 người/km² (1999)
Mã hành chính:22084

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vị trí xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân

Bản đồ xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân

Bản đồ giao thông xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân
Bản đồ giao thông xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân. (Open Street Map)

Xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái