Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân

Xuân Quang 3 là một xã của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Thành lập:1981
Diện tích:23,45 km²
Dân số:5789 người (1999)
Mật độ:247 người/km² (1999)
Mã hành chính:22108

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân

Bản đồ xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái