Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân

Xuân Lãnh là một xã của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:132,7 km²
Dân số:7.837 người (1999)
Mật độ:59 người/km² (1999)
Mã hành chính:22090

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân

Bản đồ xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái