Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân

Xuân Phước là một xã của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:7,938 km²
Dân số:8,165 người (1999)
Mật độ:102 người/km² (1999)
Mã hành chính:22111

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân

Bản đồ xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái