Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân

Xuân Sơn Bắc là một xã của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Thành lập:1981
Diện tích:35,61 km²
Dân số:2741 người (1999)
Mật độ:77 người/km² (1999)
Mã hành chính:22099

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân

Bản đồ xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái