Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân

Xuân Long là một xã của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Thành lập:1986
Diện tích:72,71 km²
Dân số:2.033 người (1999)
Mật độ:28 người/km² (1999)
Mã hành chính:22093

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vị trí xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân

Bản đồ xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân

Bản đồ giao thông xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân
Bản đồ giao thông xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân. (Open Street Map)

Xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái