Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh

Đàm Thuỷ từng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vị trí xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ giao thông xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ giao thông xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh. (Open Street Map)

Xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vệ tinh xã Đàm Thuỷ (cũ), huyện Trùng Khánh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái