Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang

Hoàng Hanh từng là một xã của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vị trí xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ giao thông xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ giao thông xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang. (Open Street Map)

Xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vệ tinh xã Hoàng Hanh (cũ), huyện Ninh Giang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái