Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang

Ninh Hòa từng là một xã của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vị trí xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ giao thông xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ giao thông xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang. (Open Street Map)

Xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vệ tinh xã Ninh Hòa (cũ), huyện Ninh Giang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái