Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang

Văn Giang từng là một xã của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vị trí xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ giao thông xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ giao thông xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang. (Open Street Map)

Xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vệ tinh xã Văn Giang (cũ), huyện Ninh Giang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái