Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang

Hồng Thái từng là một xã của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vị trí xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ giao thông xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ giao thông xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang. (Open Street Map)

Xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vệ tinh xã Hồng Thái (cũ), huyện Ninh Giang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái