Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang

Hưng Thái từng là một xã của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vị trí xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang

Bản đồ giao thông xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ giao thông xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang. (Open Street Map)

Xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang
Bản đồ vệ tinh xã Hưng Thái (cũ), huyện Ninh Giang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái