Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương

Minh Hưng từng là một xã của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vị trí địa lý xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương

Bản đồ giao thông xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ giao thông xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương. (Open Street Map)

Xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương
Bản đồ vệ tinh xã Minh Hưng (cũ), huyện Kiến Xương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái