Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh

Phong Nậm từng là một xã của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vị trí xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh

Bản đồ giao thông xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ giao thông xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh. (Open Street Map)

Xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh
Bản đồ vệ tinh xã Phong Nậm (cũ), huyện Trùng Khánh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái