Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà

Phượng Hoàng từng là một xã của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ vị trí xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà

Bản đồ xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà

Bản đồ giao thông xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ giao thông xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà. (Open Street Map)

Xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ vệ tinh xã Phượng Hoàng (cũ), huyện Thanh Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái