Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà

Tiền Tiến từng là một xã của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ vị trí xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà

Bản đồ xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà

Bản đồ giao thông xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ giao thông xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà. (Open Street Map)

Xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ vệ tinh xã Tiền Tiến (cũ), huyện Thanh Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái