Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà

Trường Thành từng là một xã của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ vị trí xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà

Bản đồ xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà

Bản đồ giao thông xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ giao thông xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà. (Open Street Map)

Xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ vệ tinh xã Trường Thành (cũ), huyện Thanh Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái