Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà

Thanh Bính từng là một xã của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ vị trí xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà

Bản đồ xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà

Bản đồ giao thông xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ giao thông xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà. (Open Street Map)

Xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Bính (cũ), huyện Thanh Hà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái