Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn

Sơn Hà từng là một xã của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ vị trí xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn

Bản đồ xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn

Bản đồ giao thông xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ giao thông xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn. (Open Street Map)

Xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Sơn Hà (cũ), huyện Hương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái