Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn

Sơn Mai từng là một xã của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ vị trí xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn

Bản đồ xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn

Bản đồ giao thông xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ giao thông xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn. (Open Street Map)

Xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Sơn Mai (cũ), huyện Hương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái