Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn

Sơn Tân từng là một xã của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ vị trí xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn

Bản đồ xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn

Bản đồ giao thông xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ giao thông xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn. (Open Street Map)

Xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Sơn Tân (cũ), huyện Hương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái