Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn

Sơn Phúc từng là một xã của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ vị trí xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn

Bản đồ xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn

Bản đồ giao thông xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ giao thông xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn. (Open Street Map)

Xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Sơn Phúc (cũ), huyện Hương Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái