Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ

Tân Tiến là một xã của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Hồng
Diện tích:13,12 km²
Dân số:8.591 người (1999)
Mật độ:655 người/km² (1999)
Dân tộc:Chủ yếu là Kinh
Mã hành chính:10066

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ

Bản đồ xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ

Bản đồ giao thông xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ
Bản đồ giao thông xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ. (Open Street Map)

Xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ
Bản đồ vệ tinh xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái